Udlejning af fælleshus

Udlejning af fælleshus:

1.       Leje af lokalet kan kun ske til beboere på Svane Kollegiet.

2.       Leje af lokalet sker ved at sende en e-mail til fælleshusudvalget svanekollegietsfaelleshus@gmail.com med følgende indhold:

-          I emnefeltet (subject) på mailen skrives datoen for ønsket leje.

-          I selve mailen: Fulde navn, adresse og telefonnummer, som lejer kan træffes på, samt ønsket lejedato.

Hvis din anmodning om booking fælleshuset bliver godkendt, vil dit navn og adresse fremgå på kalenderen. 

-          Bemærk, hvis dette ikke eksplicit fremgår af mailen vil fælleshuset ikke blive reserveret! 

3.       Leje af fælleshuset koster 100 kr. Derudover er der et depositum på 500 kr. Når man lejer fælleshuset lejer man både det store og det lille lokale.
Det samlede beløb på 600 kr. afleveres kontant, når nøglebrikken udleveres og lejekontrakten underskrives. Dette sker ved lejemålets begyndelse, hvor lejer og en fra Fælleshusudvalget mødes i fælleshuset. Depositum returneres ved aflevering af nøglebrikken (se dog punkt 12). 
Afholdes et arrangement, hvor alle beboere på kollegiet inviteret, er det gratis at leje fælleshuset, der betales dog stadig depositum.

4.       Når musikanlægget benyttes, skal vinduer og døre holdes lukkede.

5.       Søndag til torsdag skal anlægget holdes på acceptabelt niveau og slukkes kl. 23.00.

6.       Fredag og lørdag skal der skrues ned for anlægget (til acceptabelt niveau) senest kl. 02.00.

7.       Acceptabelt niveau defineres som "når man ikke kan høre musikken inde fra de omkringliggende lejligheder".

8.       I tilfælde af klager fra naboer kan et udvalgsmedlem lukke en fest efter den tredje klage. Hvis man ønsker at klage over larm fra fælleshuset, kan man kontakte et af medlemmerne fra fælleshusudvalget. Kontaktoplysninger findes på facebookgruppen.

9.       Fælleshuset udlejes for en periode af 23 timer, som udgangspunkt fra kl. 13.00 til kl. 12.00.

10.   Der kan anmodes om booking af fælleshuset 3 måneder før ønskede lejedato, men af hensyn til udvalgets medlemmer kan bookingen først bekræftes tidligst 2 måneder før. Fælleshusudvalget forbeholdes rettigheden til at afvise bookinger, der forekommer med under tre ugers varsel og udlejning på datoer, hvor ingen af medlemmerne af udvalget er til stede på kollegiet. Særligt i perioderne 1. juli-15. august, påsken samt mellem jul og nytår kan det ikke med sikkerhed forventes, at der er udvalgsmedlemmer til stede på kollegiet.
Ønsker man at holde et arrangement, hvor hele kollegiet er inviteret, skal denne anmodning ske senest 2 uger før den ønskede lejedato. Ligeledes skal alle beboere være inviteret senest 2 uger før den ønskede lejedato.

Festudvalget/bestyrelsen kan booke fælleshuset så længe i forvejen, som de ønsker.

11.   Fælleshuset skal afleveres i rengjort og opryddet stand (rengøringsreglerne findes på www.svanekollegietaarhus.dk under Fælleshuset). Bemærk at du selv skal have viskestykker, håndklæder, affaldsposer og klude med.

12.   Fælleshusudvalget kontrollerer efter endt udlejning, at rengøring er udført tilfredsstillende, og at alt inventar er intakt. Ved mangler trækkes beløbet fra depositum efter en konkret vurdering af manglens størrelse. Efterkommes ønsker om rengøring ikke, betaler lejer for rengøringsfirma for egen regning.

13.   Via en lejekontrakt skriver lejeren under på at ville dække skader og rengøring, der måtte være mere omfattende end depositummets beløb.

14.   Overtrædelse af dette reglement vil føre til advarsel og karantæne fra udlejning de næste seks måneder. To advarsler vil føre til permanent udelukkelse fra at kunne leje fælleshuset.

15.   Fælleshuset må ikke benyttes til overnatning af hensyn til brandmyndighederne. Desuden må der, ifølge brandmyndighederne max være 50 personer i lokalet.

16.   Der er mulighed for anvendelse af forstærker og højttalere ved leje af Fælleshuset. Det er kun muligt at anvende forstærkeren via. Bluetooth-opkobling. Kan man ikke koble på via Bluetooth, eller kan man ikke få det til at virke, vil det ikke være muligt at anvende forstærkeren. Ved leje af Fælleshuset hæfter man også for skader på forstærker og højttalere.

Rengøring ved udlejning

Rengøringsliste ved udlån

Hele rummet

 • De luftes grundigt ud.
 •  Vinduer og døre lukkes og låses.

Oprydning

 • Bordene og baren skal ryddes og tørres af.
 • Møblerne rengøres og sættes på plads.
 • Gulvet støvsuges og vaskes.
 • Vindueskarme o.lign. tørres af.
 • Stole tørres af.
 • Bordfodboldbord tørres af inkl. rengøring af point-rækkerne.

Køkkenet

 • Borde ryddes og tørres af.
 • Brugt service vaskes op og stilles på plads.
 • Opvaskemaskinen tømmes.
 • Køleskabet tømmes og tørres af.
 • Gulvet vaskes.
 • Skraldespande tømmes.
 • Alt affald fjernes og der sættes en TOM pose i skraldespandsstativet.
 • Flasker fjernes.
 • Komfur og ovn rengøres.
 • Emhætte aftørres.
 • Håndvasken aftørres.
 • Kaffemaskinen vaskes af og tømmes for kaffegrums.

Badeværelset

 • Håndvask, spejl og toilet rengøres.
 • Gulvet vaskes.
 • Dørhåndtag tørres af.

Gangarealer og trappe

 • Gulv støvsuges og vaskes.
 • Gelænder tørres af.

Udearealer

 • Diverse affald og cigaretskodder omkring fælleshuset fjernes.

Desuden skal man fjerne affald og anden efterladenskaber fra sine gæster på resten af kollegiet og dets udendørsarealer.

Disse rengøringsregler SKAL følges ved ethvert udlån!