Afdelingsbestyrelsen

Svane Kollegiet er en afdeling i den almene boligorganisation Kollegiekontoret i Aarhus. Det betyder bl.a., at beboerne er en del af et beboerdemokrati og kan være med til at sikre, at deres kollegium er et spændende og velfungerende sted. 

Demokratiet virker ved, at der mindst en gang om året bliver holdt et afdelingsmøde for alle kollegiets beboere. På mødet vælger beboerne et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

Afdelingsbestyrelsen har bl.a. indflydelse på kollegiets budget og kan komme med forslag til forbedringer og fælles arrangementer på kollegiet. De skal desuden sikre god ro og orden og behandle sagerne, hvis der er klager fra beboere over andre beboere. Bestyrelsen står således for kollegiets håndtering af budgetter, tiltag, klager og den daglige trivsel på Svanekollegiet.
Bestyrelsen har tavshedspligt vedrørende fortrolige forhold. 

Vi opfordrer alle beboere til at deltage i afdelingsmøderne og gøre deres indflydelse gældende!

Kontakt
E-mail: Bestyrelsen134@gmail.com 

Bestyrelsesmedlemmer
Mathias Wigh Arildskov (formand)
Anders Vind Helessel (næstformand)
Mia Kok Nissen (kasserer)

Opdateret 17/8-21

Referater

Læs referaterne fra Svane Kollegiets afdelingsbestyrelsesmøder.